Martedì, 25 Agosto 2020 - 14:53 Comunicato 1911

Traduzione in ladino
Forum de Alpbach: Trentin, Sudtirol e Tirol dessema per projetèr l davegnir de l’Euregio

I trei goernadores i se à scontrà col president austriach Van der Bellen

Renforzèr sia strutures democratiches e tor ite de più la popolazion. Chest l’obietif de l’Euregio del davegnir, l Grop european de cooperazion per l teritorie che en domenia ai 23 de aost, metù adum dai trei presidenc di trei raions, Trentin Sudtirol e Tirol, se à binà a Alpbach, per sia scontrèda tradizionèla de la Giornèda del Tirol e del Forum European. “ Se scontrèr anché chiò l’é n segnèl de speranza vedù la situazion en esser, - l’à dit l president del Trentin. Endèna chisc meisc senestres sion stac bogn de colaborèr per ge fèr front a na situazion grieva entravegnuda a cajon de la pandemia. Te na fasa tant scherpenta – l’à dit amò- per pontèr via endò da nef cognon tor consaputa de la storia e di valores e se oujer al davegnir, engaissé da coraje e voa de inovazion, se emprevalan de l’esperienza de duc arjonta delaìte de l’Euregio. N moment emportant sarà de segur raprejentà dai diesc egn de cedean de la Fondazion del GECT per chi che vegnarà fat festa l’an che vegn. Cognon se dèr jù ence tel davegnir per valorisèr l’Euregio delaìte de l’Europa, te l’enteress de nesc comuns e avisa de nesc joegn.

“La setemènes e i meisc passé i à desmostrà – l’à dit l Capitan del Tirol e president atuèl de l’Euregio – cotant che l’é emportant la cooperazion sorafora la seides, soraldut endèna tempes de crisa. Volon e cognon arsegurèr che l’Euregio no vegne lascià endò. Demò a chesta vida la generazions che vegn les podarà se emprevaler de chesta istituzion, metuda sù delaìte del projet de pèsc de l’Union Europeèna”. “I valores che rec noscia sozietà – l’à dit l president de la Provinzia autonoma de Busan – endrezèda su la solidarietà no i é stac sgorlé sù demò da la crisa leèda a la pandemia, ma ence dant, da la crisa entravegnuda a cajon di enfughé. Ades più che zenza, l’é emportant ge dèr de contra a tentatives populistics che vel portèr inant na politica de l’odie”. La Jonta de l’Euregio, dessema coi Consees provinzièi, l’à donca metù sù na comiscion, reta da Walter Obwexer, espert de derit european, che scomenzarà sobito i lurieres sui neves statuc. L cher de la reforma sarà l renforzament de la strutures democratiches e la partezipazion de la popolazion.
Anchecondì, l Dreier-Landtag” metù adum dai raprejentanc lité, l vegn endrezà ogne doi egn. Tel davegnir, i Comuns i vegnarà touc ite semper de più tras la creazion de n “Consei di Comuns”. L’é pervedù ence che vegne realisà, tras n projet pilot che l vegnarà metù a jir del 2021, n Consei di sentadins de l’Euregio. Anchecondì l’Euregio l’é raprejentà te ogne aministrazion de raion e te l’ofize comun de l’Euregio de Busan. Per n coordenament amò mior per l davegnir, fèsc besegn ponc de contat sparpagné fora sui teritories. Per chesta rejon vegnarà orì sentes a Trent e a Dispruch. Vegnarà ence pissà n Festival de la cultura de l’Euregio, che vegnarà endrezà ogne an, a roda, te un di trei raions. Per ge dèr l met a l’Euregio de ciapèr pe tel setor del turism, la organisazions turistiches regionèles di trei raions les à sotscrit anché i tratac istitutives de n nef GECT ”Euregio Connect”, che didarà dò la cooperazion anter i trei membres Tirol Werbung, IDM Sudtirol e Trentino Marketing. Tinùltima, ence chest an, delaìte de la Giornèda del Tirol, l’é stat dat fora l pest Joegn Enrescidores de l’Euregio che l ge é stat dat sù a Verena Wiedemaier, del Management Center Innsbruck. A la fin del Forum i trei presidenc i se à scontrà col president de la Republica de l’Austria Alexander Van der Bellen, te na curta scontrèda no formèla, olache l’é stat recordà amò l’emportanza de la colaborazion sorafora la seides delaite de l’Euregio.
Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini