Martedì, 03 Agosto 2021 - 19:13 Comunicato 2105

Traduzione in ladino
I joegn de l’Euregio Sport Camp se à scontrà coi campions de la Fiamme Oro

En mercol a Moena tel Zenter de Arcedament Alpin de la Polizia de Stat

L’Euregio Sport Camp l’é jech, l’é èrt e cultura, l’é chino. Ma soraldut l’é sport. Ai 60 joegn di trei raions de l’Euregio, 24 trentins, 24 sudtiroleisc e 12 tiroleisc, ge é stat sport l met de proèr desvaliva disciplines desche l’atletica, l met de rampèr, de nodèr, l'orienteering, l biathlon da d’istà, l'e-bike e jir coi feres, ma ence raides te la natura e sa mont. Un di momenc più speté de la setemèna, l’é stat en mercol ai 28 de messèl, canche l’é stat la scontrèda anter i joegn de l’Euregio e i campions de la Fiamme Oro che à fat la gares te gregn evenc de sport internazionèi: Nadya Ochner, Arianna Sighel, Stefano Ghisolfi, Daniel Grassl, Nadia Delago, Camilla Moroni, Alex Insam, Anna Comarella, Edwin Coratti, Tommaso Dotti, Annika Sieff. A l’event à tout pèrt l’ombolt Alberto Kostner, l diretor del zenter Stefano Valeri, Christoph von Ach raprejentant Secretariat generèl Gect Euregio Tirol – Sudtirol – Trentin, Tamara Gasperi diretora de l’ofize Sport de la Provinzia autonoma de Trent e Laura Savoia vize diretora de l’Ofize Sport de la Provinzia autonoma de Busan.

Dò l moment resservà al benvegnù e ai saluc da pèrt del diretor Valeri e ai saluc istituzionèi da pèrt de l’ombolt Kostner e del raprejentant de l’Euregio Christoph von Ach, la zerimonia la é jita inant co la consegna di petorai personalisé a duc i atlec premié.

L messaje de l’assessor al sport de la Provinzia autonoma de Trent, Roberto Failoni, l’é stat portà dant da la diretora de l’Ofize Sport Tamara Gasperi: “ L’é per voi joegn che fajede pèrt di trei raions de l’Euregio, Trentin, Sudtirol e Tirol, na ocajion preziousa per stèr adum, spartir coi etres l gust per l sport, ve goder e ve sproèr, co la consaputa che chiò con voetres l’é arcedadores e volontères de mèrelenga talièna e todescia a la leta per ve engaissèr e didèr. Na setemèna per se cognoscer, se scontèr e stèr adum olache chel che ve lea l’é l sport , n sport de chel che i campions che l’é chiò anché i raprejenta i valores, che l’é chi de la solidarietà, de la lealtà , del respet per la persones e de la regoles, che l’é i valores fondamentèi de la sozietà”.

I saluc del President de la provinzia autonoma de Busan, Arno Kompatscher, che l’é ence assessor al sport, i é stac porté dant da la vizediretora de l’Ofize Sport, Laura Savoia, che l’à metù al luster l pensier del goernador “l sport, scola de vita”. Per l President Kompatscher - l’à dit Savoia – l Sport Camp de l’Euregio l’é na gran ocajion per i joegn per miorèr sia competenzes linguistiches e sia cognoscenza culturèla”.

“L sport l’é na atività che met adum e fèsc doventèr fort l sens de comunanza. L’Euregio Sport Camp l’é apontin chest: l met adum i joegn di trei raions te n contest de jech e de divertiment. Canche se trata de atività fisica, de sport, l lengaz no l’é n problem e per chest nasc raporc de amicizia sorafora la seides”, l’é stat enveze l pensier manà da l’assessor al sport tiroleis e vize capitan del Tirol Josef Geisler.

La setemèna te Fascia di joegn de l’Euregio la se à serà sù l prum de aost, tel program ence la vijita al Vilaggio Viola de AC Fiorentina, squadra de balon che jia te la serie A talièna, che se arcedea apontin a Moena.

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini