Lunedì, 20 Giugno 2022 - 14:05 Comunicato 1909

Traduzione in mòcheno
Va de 30 van prochet “De haitzegentozait va de tròcht. Plicken iber de zimber, ladiner ont bersntoler gamoa’schòft”

Kan Museo di San Michele de letrattausstell as kontart van sprochminderhaitn van Trentin

S ist en program ver de 30 van prochet um 18 as kimmp, kan Museo etnografico di San Michele all’Adige, de innbaich va de letrattausstell “De haitzegentozait va de tròcht. Plicken iber de zimber, ladiner ont bersntoler gamoa’schòft”. De secksontdraisk letrattn, ganommen van puach “Popoli senza frontiere 2. Tradizioni e territori delle minoranze linguistiche storiche del Trentino. Cimbri, Ladini e Mòcheni” (Effigi, 2021), sai’ de gschicht en pildern va de untersuachòrbet avn lònt gamòcht van Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) van MiC (Kulturministerium) ont van Dinst van lokal sprochminderhaitn va de Provinz va Trea’t. De letrattaustell bart offet plaim finz af de 30 van leistagest 2022.
Il Maso Filzerhof a Fierozzo/Vlarotz, una delle sedi territoriali del Bersntoler Museum [ Roberto Galasso, Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale]

De letrattn va Roberto Galasso (fotografer van Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale) ont de demo-etnoantropologe vertiaven va de Valentina Santonico gem zaruck bèrt en bècksl va de zait ont van plòtz va de immaterialpahalter van kulturn van gschichtlegen sprochminderhaitn van Trentin – Zimber, Ladiner ont Bersntoler, as pahòltn kennen ont tròchtn as hom gònz òlta burzn.

S puach “Popoli senza frontiere 2. Tradizioni e territori delle minoranze linguistiche storiche del Trentino. Cimbri, Ladini e Mòcheni”, zoagt de gschicht, de tròchtn ont de demo-etnoantropologe karaktern van doin drai trentiner gamoa’schòftn, zòmm pet de paitroger van drai viarer van Kulturinstitutn, van Zimber – Willy Nicolussi Paolaz, van Ladiner – Sabrina Rasom, ont van Bersntoler – Mauro Buffa. Der gasetzkontest ont s gea’ van politikn ont van naiòrbetn va de Autonome Provinz va Trea’t sai’ vourstellt en puach va: Giuliana Cristoforetti, viareren van Dinst van lokal sprochminderhaitn; Leandro Ventura, Viarer van Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, ont Jens Woelk – Universitet va Trea’t, delegiart van rettor en de naiòrbetn as kearn en de sprochminderhaitn-.

De zòmmòrbet zbischn de zboa entn – der sèll van stòtt ICPI-MiC, ont de Provinz – ist u’pfònk vour a por jarder pet en projekt “Gli Italiani dell'Altrove" (https://icpi.beniculturali.it/435/) as konkret kemmen ist pet en puach "Popoli senza frontiere 2" tschbunnen ver de zimber, ladiner ont bersntoler gamoa’schòftn. En ausstellprojekt, as vinnt se en Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, hom zòmmgaòrbetet – asou abia za schraim s puach gadruckt va Effigi-Roma-, de Universitet va Trea’t ont de drai Kulturinstitutn, s zimber, s ladiner ont s bersntoler (Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusérn, Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn", Istituto Culturale Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut), ont de Agenzia BIA-Beni Immateriali e Archivistici va Milano (as vilvert zòmmòrbetet pet en Kulturminister-MiC).

De innbaich va de ausstell kan Museo di San Michele tschbinnt vour an moment za tschbinnen ont za klòffen zòmm ibe en bèrt as de doi immaterial pahalter hòt gahòp ont nou hòt ver za bècksln ont enviretrong òlla de kennen van gamoa’schòftn.

De ausstell bart offet plai fin zaf de 30 van leistagest 2022 ont dòra de pilder, 12 ver an iata gamoa’schòft, barn tschenkt kemmen en de Kulturinstitutn van drai gamoa’schòftn.

En de ta vour en innbaich va de ausstell s bart vourstellt kemmen s puach “Popoli senza frontiere 2. Tradizioni e territori delle minoranze linguistiche storiche del Trentino. Cimbri, Ladini e Mòcheni” kan Kulturinstitutn van sprochminderhaitn as zòmmòrbetn en projekt va untersuach:

  • en eirta af de 28 van prochet 2022, um 17:30 kan Istituto culturale ladino "Majon di Fascegn" a San Giovanni di Fassa/Sèn Jan
  • en mitta af de 29 van prochet 2022 um 17:00 kan Filzerhof en Vlarotz
  • en mitta af de 29 van prochet 2022 um 20:30 kan Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn di Luserna

En an iatn trèff barn toalnemmen de autorn van tèckstn van puach, der fotografer van Istituto Centrale per il patrimonio Immateriale, Roberto Galasso, de referentn van an iatn Institut ont de kuntschòftn as an paitrog gem hom ver za drucken s doi puach. En an to as nou nèt ausgmòcht kemmen ist, s puach bart en Trea’t aa vourstellt kemmen.

NOCHRICHTN:

www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it

www.museosanmichele.it

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini