Mercoledì, 24 Marzo 2021 - 10:44 Comunicato 690

Traduzione in ladino
Vich, l nef rondel per slejierir l trafich

Scomenza i lurieres che jirà inant per 340 dis. Tel crousdevìa anter la SS 241 e la SS 48 l’é n gran trafich che rua da la provinzia de Busan

Scomenza i lurieres per fèr l nef rondel a Vich, aló dal crousdevìa anter la strèda statala 241 e la strèda statala 48, tel comun de Sèn Jan. L cantier l ge é stat dat sù a la firma en lunesc ai 22 de mèrz. L’opera per n cost de presciapech 500.000 euro, la cognessa vegnir fenida sù te 340 dis, mìngol de manco che n an.

Del projet se cruziarà l Servije Operes per la strèdes e per la ferates de la Provinzia autonoma de Trent.

Vegn pervedù de fèr n nef rondel aló dal crousdevìa anter la SS 241, che coleea Fascia tras l jouf de Ciareja co la strèdes del Prener e la SS 48 de la Dolomites che da la sortida de l’autostrèda de Egna-Ora passa fora Fiem e la rua enscin a Cianacei.

Chest intervent l vegn metù en esser per comedèr la situazion de la strèdes tel raion enteressà. Dant de fèr la varianta a Vich, enagurèda del 2011, l trafich che ruèa da Busan da la strèda 241 l se spartìa fora a na vida balanzèda anter i doi crousdevìa co la SS 48 che i é a Sèn Jan: l prum da vejin a l’Hotel Dolomiti, l secont da vejin a l’Hotel Olympic.

Dò che l’é stat fat la varianta olache l’é ence l piaz dai auti prinzipèl per l’impiant portamont de Ciampedie, e l miorament de la strèda de la val d’Ega da pèrt de la Provinzia de Busan, l trafich l’é ruà dut su la neva statala 241, embocian, soraldut endèna la sajon turistica auta, l crousdevìa da vejin a l’Hotel Olympic. Chesta l’é una de la rejons prinzipèles coleèdes a la pianificazion del projet.

En cont di lurieres da fèr, per no fèr vegnir fora dejèjes su la strèdes, soraldut endèna la sajon, l cantier l vegnarà spartì fora te trei fases (aisciuda 2021, uton 2021, aisciuda 2022) con tatiches per no serèr sù la strèdes. La soma de l’opera data sù a la firma Zortea srl la é de € 516.113,49.

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini