Giovedì, 16 Novembre 2023 - 11:50 Comunicato 3212

Traduzione in ladino
Portoi da la rodes de Fiem e Fascia, l é stat dat su i lurieres per fenir la streca da Mazin a Penia

Ades vegn jontà ite n tassel nef a la rei di portoes da la rodes del Trentin. En mèrtesc ai 14 de november 2023, a Fontanac – comun de Mazin-, co la prejenza del president de la Provinzia autonoma de Trent Maurizio Fugatti, l é stat dat su i lurieres per portèr inant e ruèr a fenir l portoi da la rodes de Fiem e Fascia; più avisa la strèca da Mazin a Penia, che la è longia più o manco 6,5 km. Ades se pel zacan pontèr via co la realisazion de n toch de portoi da la rodes te Fascia (lurier C-63) che l è fondamentèl per ruèr a fenir l Percors per la rodes e per jir a pe che revèrda la valèdes de Fiem e de Fascia. Chest atualmenter l va da Molina de Fiem a Fontanac, comun de Mazin, e l é lonch 41,750 km. Col nef entervent, la perferida per jir co la roda te chest raion la vegnarà portèda a 48,134 km. La fin di lurieres la é perveduda per la fin del istà 2024.
L president Fugatti l à rengrazià i ofizies de la provinzia per esser rué a dèr fora la consegna di lurieres e l ge à sport i augures de bon lurier a la firma che la i meterà en esser. "N’outa fenì via i entervenc sul portoi da la rodes de Fiem e Fascia – l à dit amò Fugatti – l é enteressant se meter dant, desche obietif ambizious sibie dal pont de veduda finanzièr che desche projet, la realisazion, te n temp mesan, del coleament del portoi per la rodes anter la Val de Fiem e la zona de Piné".
[ Archivio Ufficio Stampa PAT]

A la consegna di lurieres, dessema coi tecnics provinzièi e i raprejentanc de la firma, à tout pèrt l "Procurador" Giuseppe Detomas, i ombolc de Cianacei, Giovanni Bernard, de Ciampedel Ivo Bernard e de Mazin, Fausto Castelnuovo e l diretor General de l'Azienda per l Turism de Fascia Paolo Grigolli. Te si entervenc ic i à palesà la sodisfazion per esser ponté via coi lurieres, che i arà efec de gran emportanza per l teritorie sul pian del turism e de la sostegnibilità, e apede i à ence portà dant la domana de fenir i entervenc su la pèrt del portoi jà en esser, e olache l é debesegn, ence col slarièr e separèr la lèrga a la leta de chi che va a pé e de chi che va apontin co la roda.

De gra a chesta neva pèrt de percors l è intenzion de valorisèr amò de più la potenzialitèdes, tel setor turistich, sportif e de la mobilità sostegnibola, del portoi da la rodes de Fiem e Fascia. La rei per la rodes del Trentin, che l an passà l’à abù 2.700.000 utenc e l’à segnà n +9% respet dantan, la doventarà donca amò più ricia. Più avisa chest vel dir 63 milions de km pedalé 4,5 milions de litres de benzin de auto sparagné che, sot l perfil del entesseament, vel dir che se se à sparagnà de fèr 10.000 tonelèdes de CO2 te l’atmosfera, che fossa desche 255.000 èlbres, con n sparagn economich de 52 milions de euro col medemo moviment de mesi a motor.

Descrizion del lurier

Con chest entervent se perveit de realisèr 6.561 m de n percors nef per la rodes e apede 344 m de percors per jir a pé a Cianacei.

L portoi da la rodes l sarà lonch zirca 3680 m e lèrch 2,70 m desche pèrt minimala e desche fon vegnarà metù ju na sola de asfalt tipo D de 5 zm. Se ponta via dal portoi da la rodes provinzièl de ades (progressif 0,00 m), enfin aló dal parch su la rives de la Veisc te la Str. Albolina, se passarà inorsu l piaz dai auti enfin al pont su la Veisc per zirca 180 m. Se jirà inant dò na strèda de giara jà en esser su la pèrt a man dreta de la Veisc, enfin dal depurator. Vegnarà passà apedeju l camping Miravalle enfin aló dal Ruf de Duron olache vegnarà fat na bercia neva con perons sibie a mont che a val al fin de tirèr fora l nef portoi da la rodes; chest per l meter en segureza dal risech de la eghes tel cajo che aessa da entravegnir na agajon dal Ruf de Duron e de la Veisc.

Vegnarà fat n pont nef per la rodes sul Ruf de Duron aut 12 m: chest per na costion de segureza da l’ega, aldò de chel che l é stat domanà dal Servije Eghes da Mont. L pont l vegnarà fat su a mont de olache l Ruf de Duron l rua te Veisc e l sarà de na tipologia lejiera, de acèl-vetroresina-legn e che l podarà vegnir spostà.

Dal pont nef sul Ruf de Duron l portoi da la rodes l jirà inant enlongia la Veisc enfin a se enterseèr co la strèda che da Ciampedel la mena ja la forenadoa Col Rodela.

Passà via la strèda de comun che la mena da la forenadoa de Col Rodella, su na piataforma uzèda, la strèca la jirà inant con n percors resservà semper a man dreta de la Veisc, enfin a se encrojèr col percors per jir a pe che l è jà e che l vegnarà spostà su la pèrt deleite, envers la SS 48, co n percors nef demò per jir a pe e spartì da chel per jir co la rodes.

L portoi da la rodes l jirà inant do la strèda de giara che ades la vegn durèda per jir a pe e che ge vegn dit Stréda
Veia, enfin a Cianacei.

Da la zona sportiva de Cianacei l portoi nef l jirà inant enfin aló dal pont nef sul Ruf de Antermont apedeju l ciamp dal balon, chiò l passarà su na pèrt en sospenjion fata de peton, a sbalz soravia la Veisc longia 17,80 m e lèria 3,5 m, ajache chiò la lèrga a la leta la è pecia, per ruèr enfin sul Ruf de Antermont. Chiò l pont de ades l vegnarà fat danef te la medema posizion e l sarà de na tipologia lejiera, de acèl-vetroresina-legn, che se pel spostèr. L sarà debesegn ence de comedèr la passadoa privata sora la Veisc che la mena al residence Villa Avisio e mudèr i 2 ciampes da tennis te un ciamp demò, metù a 90° respet a la posizion de ades.

L portoi da la rodes l jirà inant semper a man dreta de la Veisc do na strèda de giara che jà ades la vegn durèda per jir a spas, passan apede la nodadoa “Dolaondes” e l camping Marmolada enfin a se encrojèr co la SS 641 che da Cianacei la mena sul Jouf de Fedaa. Passà la SS 641 l percors l jirà inant per zirca 1.650 m su na strèda no resservèda, più avisa la Strèda dò Veisc anter Cianacei e Penia che la è lèria zirca 3,5 m averta a n trafich limità.

Passà danef la SS641 scomenzarà l’ultima pèrt resservèda del percors da la rodes, per ruèr coscita en segureza enfin dal paisc de Penia jan dò la stradina de giara sun or de ruf a man dreta de la Veisc.

Dac tecnich-aministratives più emportanc
    • Responsabol de la prozedura: enj. Carlo Benigni
    • Projetist: enj. Sergio Deromedis
    • Diretor di Lurieres: enj. Sergio Deromedis
    • Coordenador de la Segureza te la fasa di Lurieres: enj. Sergio Deromedis
    • Firma del Apalt: Rauzi S.r.l.
    • Emport di lurieres: € 1.142.225,69= su la basa del encant de chisc € 38.189,33= per cosć per la segureza
    • Emport de contrat: € 1.000.108,93= con ite i cosć per la segureza, al net del rebas perzentuèla del 16,332%
    • Dì de consegna di lurieres: ai 14 de november 2023
    • Temp del contrat: 240 dis naturèi e consecutives
    • Fin stimèda di lurieres: fin istà 2024

Download imagines e intervistes cassot: https://tinyurl.com/4ckmnpys

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia

(cdt)


Immagini