Lunedì, 18 Settembre 2023 - 14:56 Comunicato 2658

Traduzione in ladino
Mondo cultura: musega, chino e teater a mesura de familia

La families les pel manèr ite la domanes dai 15 de setember ai 31 de otober 2023

L “Voucher culturèl” l é n projet de la Provinzia autonoma de Trent, portà inant
da l’Agenzia per la union sozièla en colaborazion col Zenter Servijes Culturèi Santa Chiara. La scomenzadiva la vegn cà da la volontà de la Provinzia de didèr fora la families con problemes a poder paèr ju i cosć acioche si bec i posse jir a fèr corsc de carater culturèl (musega, museghes, cores) o che i posse jir al chino o a spetacoi de teater. L projet l perveit de dèr fora n contribut a favor di fies mendres de la families che se emprevèl de la quota A e de la families con più bec (che les à da trei fies en su) che les se emprevèl de la quota B1 del Assegn Unich Provinzièl per poder aer i servijes culturèi (musega, chino, teater e filodramatica) che fèsc referiment ai egn 2023/2024.
Libri e teatro per i bambini di Soraga [ Archivio Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"]

L projet l perveit doi percorsc: "Scoles de musega/Museghes /Cores" e "Teatres/Filodramatiches/Chino". La domanes da pèrt de la families per poder aer chest contribut les cogn vegnir manèdes ite al Zenter Servijes Culturèi Santa Chiara tel trat de temp dai 15 de setember ai 31 de otober 2023. L voucher culturèl l vegn dat fora per ogne fi mender, ence afidatèr, e per un percors demò chierì fora co la domana. Amò apede, anter i criteries che ge vegn domanà a la families, l é ence chel de aer la zedola familia “EuregioFamilyPass” che la sporc desvalives vantajes e priesc rebassé per bens e servijes a families olache l é fies mendres che stèsc te la provinzia de Trent.

L Voucher culturèl l dèsc chesta perferides:
1) tickets e abonamenc per poder jir al Chino per n valor total de euro 100.00 (carnet), olache l é ite 25 zedoles per n valor unitèr de euro 4,00;
2) tickets e abonamenc per poder jir al teater e a filodramatiches per n valor del voucher de euro 160.00 (carnet), olache l è ite 40 zedoles del valor unitèr de euro 4.00. I carnet i pel vegnir duré, estra che dal enteressà sot i 18 egn, ence da chel che l lo compagna (per ejempie l genitor, l giaf/va, jorman/a e aboncont dai parenc del mender enfin al terzo grado);
3) per la scoles de musega, la museghes e i cores l é pervedù na speisa mascima de euro 400,00 per ogne fi sot i 18 egn che l vegn ametù a contribut, enfin al 50% de la speisa paèda ite da la familia.

I voucher i cogn vegnir duré dant dai 31 de dezember del an do da chel de aproazion de la graduatoria.
Se pel portèr ite la domanes de contribut aldò de chesta modalitèdes:
a) la domana la pel vegnir portèda de persona aló dal Zenter Servijes Culturèi Santa Chiara, Via S. Croce n. 67, Trent;
b) trasmiscion tras aparac telematics (pec: agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it);
c) manèr demez per racomanèda A/R a l’Agenzia per l’union sozièla con senta te Via Giuseppe Grazioli, n. 1, 38122 (TN).
Per maor informazions:
- Agenzia per l’union sozièla, Ofize per la Politiches de la Familia - Via Grazioli n. 1 - 38122 Trent
Tel.: 0461/494059; e-mail: francesca.tabarelli@provincia.tn.it; www.trentinofamiglia.it .
- Zenter Servijes Culturèi Santa Chiara - Via S. Croce, 67 - 38122 Trento. Tel.: 0461/213834; e-mail: verycult@centrosantachiara.it .

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia

(cdt)


Immagini