Mercoledì, 10 Febbraio 2021 - 18:15 Comunicato 323

Traduzione in ladino
Fugatti: te cèsa Moggioli la senta trentina del GECT Euregio

La comunicazion fata delaìte de la scontrèda en videoconferenza di trei presidenc

Se à binà ai 28 de jené tras videoconferenza la Jonta del GECT, reta dal president de l’Euregio l capitan del Tirol Günther Platter, a chela che à tout pèrt l president de la Provinzia Autonoma de Busan –Sudtirol Arno Kompatscher e l president de la Provinzia autonoma de Trent Maurizio Fugatti. Endèna la scontrèda l president Fugatti l’à fat a saer che vegnarà orì a Trent, la senta operativa del GECT per l Trentin te Cèsa Moggioli, vila maraveousa che dèsc sun strèda Grazioli.
La neva senta l’arà desche obietif chel de dèr maor visibilità a l’Euregio te duta sia pèrts, na sort de “vedrina” per la zità e per dut l Trentin.Tel pian ite dret l’é n spazie espojitif e n local per meter a jir evenc ouc a la scoles e a duc i sentadins estra che per endrezèr la scontrèdes de l’Assemblea. Tel pian prum, vegnarà logà i ofizies del GECT, na sala per la scontrèdes de la Jonta euroregionèla e l’ofize per l Secretèr generèl. La sorastant Marilena Defrancesco, raprejentant de la Provinzia autonoma de Trent a cef de l’ofize coletif de l’Euregio, l’à portà dant i valores e i vantajes de la neva senta trentina che, con duta sia lèrga tant daìte che defora, la podarà ge dèr luster a na vida ezelenta a l’Euregio e endrezèr tel medemo temp na sènta bela per meter a jir i lurieres del GECT.

La scontrèda de en jebia ai 28 de jené ge à dat l met ai trei presidenc de vardèr fora la costions più emportantes che l’era pervedù, estra che rejonèr de la crisa entravegnuda a cajon de la pandemìa Covid-19 e de la partida di vazins. L’é stat sotrissà l sens de stencià per la situazion che l’é dò a vegnir fora te la jent. L’era gran spetadives en cont de la campagnes de vazinazion, che ades somea esser comprometudes a cajon di mudamenc de program leé a la partides di vazins. Amò apede la desferenzes che l’é te la normatives en doura delaìte di desvalives raions les fera ence la possibilità de jir sorafora la seides del Prener, se spostèr ti trei raions e meter a jir vèlch sort de atività. Tel Trentin, aboncont, l’à dit amò Fugatti, la situazion la é dò a miorèr.

Neva Convenzion e nef Statut

Dò la scontrèda de la Jonta se à binà l’Assemblea de l’Euregio, che l’à vardà fora e aproà la proponetes de neva Convenzion e nef Statut, aldò de la proponetes de l’EuregioLab metudes dant l’istà passèda. Per chest l’era jà stat portà dant n sboz da l’espert de derit europeèn Walter Obwexer,

Aldò del sboz che l’é stat aproà, l numer di membres de l’assemblea da 12 l vegnarà smaorà a 15, con criteries che i vegnarà stabilii da la Assembles legislatives.

Podarà vegnir metù sù la Jontes tecniches metudes adum da assessores de referiment en cont de ogne argoment, co la funzion de engaissèr racomanazions e toutes de posizion di trei presidenc.

Vegnarà pervedù tras na clausola aposta che l GECT, per la realisazion de sie obietives, pel entervegnir ence te duta la materies che les é jà de competenza di trei govergn teritorièi, aldò di ordenamenc di doi Paìjes.

La neva condizions chèder del GECT les perveit de tor ite i comuns desche “Consei consultif de l’Euregio”, che l vegnarà smaorà co la sociazions di comuns (per l Trentin l Consei de la Autonomìes/Consorzie di Comuns); vegn pervedù de l meter sù d’uton del 2021. E amò: la Jonta podarà ence meter sù consees di sentadins e de sentadines, che podarà portèr dant petizions ti confronc de l’Assemblea.

L’iter l perveit ades de ciapèr, dant che sie fora 6 meisc, la permiscion de l’autorità nazionèles per chisc documenc. Chest ge dajarà l met all’Euregio de i aproèr a na vida ofizièla chest’ità che vegn.

Renovament de l’istituzion, smaorament di projec a na vida percacenta

“Chest an l’istituzion de l’Euregio la fèsc festa per sie diesc egn. Tras na reforma del Statut, l’Euregio l vegn adatà per l lurier che vegnarà metù a jir ti sie egn che vegn – i à dit i trei presidenc. - Sion dò a endrezèr da nef l’Euregio, a na vida che tel davegnir posse esser metù a jir projec a na vida più spedienta, più percacenta, e soraldut, con maor partezipazion, acioche la persones les conscidre l’Euregio desche n valor enjontà ence per ic”.

Tor ite la popolazion zivila, i comuns e renforzèr i paralamenc lité, l’é elemenc de gran eportanza. “Ge jan dò al mot de la presidenza tiroleisa “Tu ties pèrt” (du bist Teil davon) l’é stat stabilì la condizions chèder per na cooperazion amò più forta e percacenta, anter nesc trei raions de l’Euregio, l’à sotrissà amò l capitan del Tirol Platter. La zerimonia per la sotscrizion di neves statuc la vegnarà fata endèna la Giornèda del Tirol en ocajion del Forum europeèn de Alpbach. Endèna i prumes sie meisc vegnarà vardà fora i mudamenc a l’at costitutif de l’Euregio da pèrt de la Tèlia e de l’Austria.

Nef ofize de Informazion e Coordenament ence a Dispruch

Da de mé inant, n nef ofize de Informazion e Coordenament a Dispruch, dajarà l met de meter a jir n raport più apede ai sentadins e a la sentadines. “Co na sala mostres de l’Euregio al pian ite dret del frabicat Menardi te Wilhem-Greil- Straße, vegn envià i sentadins e la sentadines a cognoscer miec chel che l’Euregio pel sporjer” l’à dit Platter. La mostra multimedièla la vegnarà smaorèda a dò a dò per tor ite argomenc enteressanc che revèrda l’Euregio. La mostra “Storia de l’Euregio” ("Geschichte der Europaregion") la pearà via d’aisciuda. D’istà sarà la mostra che fèsc referiment a l’An di Musees, d’uton una che met dant l’argoment “Bolatin levines Euregio”.

L’Ofize de Informazion e Coordenament de Trent l sarà en esser, descheche l’é jà stat dit, d’uton canche vegnarà mudà fora la presidenza. “Co la bela senta de l’Euregio tel Waaghaus de Busan, e i doi “destacamenc” l’Euregio sarà più apede ai sentadins di raions del Tirol e del Trentin” i à sotrissà i trei presidenc.

An di Musees de l’Euregio

Tinùltima, l capitan del Tirol e i presidenc de la Provinzies Autonomes de Busan-Sudtirol e Trent i à podù se confrontèr en cont del stat de l’èrt de l’An di Musees de l’Euregio. L projet, a chel che l’é dò a tor pèrt 60 musees de duc trei i raions, l vegnarà metù a jir de mé del 2021.

Imagines e intervista a Fugatti per endrez de l’ofize stampa:

 

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini