Mercoledì, 20 Settembre 2023 - 13:41 Comunicato 2685

Traduzione in ladino
“Concerto Euregio Konzert”, angern tel Auditorie de Trent i joegn musizisc di trei raions

L moment che sera su l projet de formazion musicala de basa metù a jir da la presidenza trentina del Euroregion

En domenia da les 5 domesdì tel auditorie S. Chiara de Trent l é stat l conzert de la scoles de musega del Euregio, n event dassen aprijià dal publich, a chel che à tout pèrt i joegn musizisc di trei raions. À avert l conzert la Banda Giovanile SM “A. Vivaldi” de Busan, metuda su do l event Music Camp 2022 e metuda adum da joegn anter i 12 e 17 egn, e la museghes del quartet di joegn saxofonisc JuNoMoDa4, de la Musikschule Überetsch Mittleres Etschtal, metù su del 2021 te la Scola de Musega Unterland, che l tol pèrt con bon ejit a n gran numer de concorsc, conzerc e registrazions de filmac. Do da ic, à sonà l Gesangsstudio Do-RE-MI de la Landesmusikschule Telfs, olache bec e joenec anter i 5 e 15 egn empèra a sonèr, ciantèr e meter en scena operes, toc de musega e spetacoi, apede ence l Accordions Ensemble, n grop de cinch sonadores de orghegn da mantech de la Scola de Musega de Primier. À serà su l conzert l’Orchestra di joegn sonadores de archec del Euregio, metuda ensema da 30 arlieves de la Scoles de musega del Trentin, del Sudtriol e del Tirol, dai 11 ai 15 egn.
L event, a chel che à tout pèrt la secretèra generèla del Euregio Elisa Bertò, l é stat n moment storich per chest projet de formazion en cont a la musega de basa ti raions del Euroregion.
Le cinque fisarmoniche dell'Accordions Ensemble della Scuola Musicale di Primiero [ Foto Euregio]

Con n sentiment de colaborazion sorafora la seides, defat, l Euregio met a jir desferenta scomenzadives per baratèr e tegnir su l’educazion musicala de basa anter i joegn, na formazion che revèrda soraldut la popolazion anter i 6 e i 18 egn, na età conscidrèda fondamentèla per l svelup de la consaputa musicala de vigni comunanza. Per chesta rejon l é stat portà dant de jugn a Trent, te n convegn a chel che à tout pèrt i esperc più de nonzech de la scoles de musega di trei raions del Euregio – maestres de musega, diretores de la scoles e ensegnanc, estra che i diretores di conservatories, l é stat portà dant i desferenc sistemes per ensegnèr la musega. L é vegnù fora che la provinzies autonomes de Trent e de Busan e l Land Tirol i porta dant sistemes desferenc per la formazion musicala de basa. La Provinzia de Trent, per ejempie, la ge dèsc didament a 13 scoles de musega privates creditèdes aldò de criteries spezifics: i arlieves che tol prèt ai corsc de chesta scoles i é più che 5.000. Tel Sudtirol, alincontra, l’educazion musicala la é didèda diretamenter da la provinzia, enveze la situazion tel Tirol la é amò desvaliva.
L obietif del convegn l é stat de confrontèr i desferenc sistemes de formazion per ensegnèr la musega de basa ti raions del Euregio, estra che i desvalives sistemes de ensegnament. Ence te chela ocajion joegn musizisc rué dai trei raions del Euregio i à podù portèr dant sia capazitèdes tras n conzert duc adum a l’averta , te Piaza Dante.

Fotos del Euregio. Filmac del ofize Stampa PAT

Desćèria chiò fotos e filmac: bit.ly/48hUYX2

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia

              

(cdt)


Immagini