Martedì, 14 Dicembre 2021 - 09:28 Comunicato 3609

Traduzione in ladino
Calandèr Euregio 2022: Tirol, Sudtirol e Trentin coche i li veit i sentadins

Da en lunesc ai 13 de dezember se podarà jir a se tor l calandèr

Imagines maraveouses, consees per la raides e n viac “petrignous” per i più picoi per cognoscer l’Euroregion Trentin, Sudtirol, Tirol. L’é stat publicà ence chest’outa l calandèr de fotos de l’Euregio che per l 2022 l porta dant n percors spetacolous tel mond de la besties, de la piantes e del paesaje dal post. L calandèr l’é metù adum da 48 fotos, fates da 35 engaissé de fotografia de duta la pèrts de l’Euregio, che l’Ofize de l’Euregio l’à cernù fora anter più che 2.000 imagines portèdes dant. I argomenc de chest an i é semper dassen desvalives, se pel veder la picola gejia de Sèn Valantin co la veduda sul Scilier, l spiz del Santner da vejin a Sousc, retrac da marevea de besties toutes jù col drone, l chiosch del Dom de Persenon, de gran valor culturèl e storich e situazions da mont di trei raions de l’Euregio.
Una delle immagini del Calendario dell'Euregio per il 2022 [ Foto Leo Oberkofler]

Consees per la raides tel format video
Aldò de la sajons, se pel troèr ence consees per raides te lesc storics e de cultrura de gran emportanza desche l spazie comemoratif de Ansdres Hofer a Manotova, Castel Heinfels tel Tirol de l’Est e l’usanza te la nets tipiches del Klöckeln tel Sarntal, i video de inforamzion en cont de ogne raida se pel i troèr tras codesc QR sul sit web Euregio.
Per i bec: L’ègua Tiri e l’amica Anna.
Per i più picoi, l calandèr de fotos Euregio 2022 l porta dant n viac per cognoscer l’Euregio dessema co l’ègua Tiri e sia amica Anna. La aventures di doi personajes les é tel liber da encolorir EuregioFamilyPass.

Olache se pel se tor l calandèr
Tel Trentin l vegnarà dat fora tras i ofizies de la Provinzia autonoma de Trent sparpagné fora sul teritorie, te l’ofize per l’informazion de Piazza Dante e te la senta neva de Casa Moggioli, olache i utenc i podarà se tor l calandèr enscin a canche n’é, e cerner anter chel da tachèr sù o chel da desch.
I calandères i sarà a la leta da en lunesc ai 13 de dezember. Chiò enjontà la lingia di lesc tel Trentin olache se podarà tor l calandèr coi oraries de referiment.
Tel Sudtirol vegnarà dat fora l calandèr enscin che n sarà a la leta, te duc i distrec sanitères. A la stazion de la ferata de Busan l calandèr l’é stat dat fora debant a duc i viajadores de la ferates ai 7 e ai 9 de dezember.
Se pel veder l calandèr dantfora su:
Calandèr da tachèr sù: https://bit.ly/EuregioWandkalender2022

Calandèr da desch : https://bit.ly/EuregioTischkalender2022

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini