Giovedì, 18 Gennaio 2024 - 09:41 Comunicato 88

Traduzione in ladino
Avis valiva oportunitèdes anter om e femena 2024: finalitèdes, termins, titoi, contribuc

L é stat publicà l avis per la conzescion de contribuc per projec anuèi ouc a la valiva oportunitèdes anter om e femena

[Ladino] L avis publich l é out a chi che tel Trentin vel meter a jir projec che à desche argoment la promozion de la valiva oportunitèdes anter om e femena e l ge dèr de contra a la violenza a la persona. Al avis pel tor pèrt enc zenza fin de vadagn, con senta legala o operativa tel teritorie trentin, enveze i sogec publics i podarà vegnir touc ite desche partner. I enc enteressé pel portèr dant la domana a scomenzèr da en lunesc ai 15 de jené e i termins per tor pèrt i jirà fora en mèrtesc ai 13 de firé del 2024. Se pel aer azes al avis jan sul sit internet www.trentinofamiglia.it

“L avis l vel engaissèr, da na man, la cultura de la valiva oportunitèdes anter om e femena per ge dèr de contra a la discriminazions, e da l’autra l’azions contra la violenza a la persona – à declarà l assessor a la politiches familières de la Provinzia autonoma de Trent Francesca Gerosa. Amò apede – l à dit - l se met dant desche obietif chel de meter a jir projec che posse portèr a smendrèr, e me augure a tor ju deldut tel davegnir, i ostacoi che empedesc che vegne dat la valiva oportunitèdes”. Pel portèr dant la domana de contribut i enc che no à fin de vadagn che à i titoi spezifics. La domanes les cogn ge vegnir portèdes dant a Umse valiva oportunitèdes prevenzion violenza e criminalità de la Provinzia autonoma de Trent dai 15 de jené ai 13 de firé del 2024. Se pel finanzièr i projec metui a jir tel ambit provinzièl, l’ativitèdes les cogn vegnir fates dant dai 31 de dezember del 2024 e i termins no se pel i sperlongèr.

L contribut l vegn conzedù per l’80% de la speisa entria da poder ameter e l vegn calcolà aldò del pian finanzièl portà dant.

I enc che porta dant la domana de contribut per i projec che tol ite la istituzions scolastiches, tout ite la scolines, i cogn ge domanèr la validazion dantfora al Istitut provinzièl per la enrescida e la sperimentazion educativa (IPRASE).

La zertificazions Family in Trentino, Family Audit e Family Audit Executive, dates fora da l’Agenzia provinzièla per l leam sozièl, l é n valor che ge vegn recognosciù ai enc che vel portèr dant n projet. La organisazions che propon, che à chesta zertificazions, ciaparà ponc en più con chela de ge dèr n recognosciment a chi che laora su la politiches del benesser familièr e del bonstèr aziendèl.  

Documentazion a la leta drucan l link:
http://tinyurl.com/bdhw2urf

Info
Umse Valiva oportunitèdes prevenzion violenza e criminalità
Agenzia per l leam sozièl
email: umse.pariopportunita@provincia.tn.it
tel. 0461/493839

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia

(cdt)


Immagini