Martedì, 14 Dicembre 2021 - 16:11 Comunicato 3622

Traduzione in ladino
Ai 20 de dezember vegn serà sù la rilevazion sul numer e sparpagnament teritorièl de la jent che fèsc pèrt de la popolazions de lengaz ladin, moch...

L’é dò a jir fora l termin per scriver ite l chestionèr. La istruzions operatives manèdes tras letra a duta la families del Trentin

Ai 20 de dezember che vegn l’é l’ultim dì per scriver ite l chestionèr en cont de la rilevazion sul numer e sparpagnament teritorièl de la jent che fèsc pèrt de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber. L’Istitut de Statistica de la provinzia de Trent (ISPAT), ge à manà a duta la families de la provinzia de Trent na comunicazion co la istruzions tecniches e operatives per scriver ite l chestionèr.
La enrescida la é perveduda da la “Normes de metuda en doura del Statut spezièl de la region Trentin – Sudtirol che revèrda la desposizions per l stravardament de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber de la provinzia de Trent” (d.lgs. 592/1993); i ejic dajarà informazions de ùtol per l stravardament e la promozion de la cultura de la popolazions de lengaz de mendranza, che l’é sul tegnir de la provinzia de Trent.
Locandina in ladino del censimento su consistenza e dislocazione delle minoranze linguistiche locali [ Ispat ©Tutti i diritti riservati]

L’é donca de gran emportanza tor pèrt a la rilevazion, che la tol ite duc chi che stèsc ti comuns de la provinzia de Trent. Per tor pèrt a la enrescida ge vel scriver ite n chestionèr web n muie scempie. Pel responer la persones che se sent de fèr pèrt de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber, ma ence la persones che no fèsc pèrt de chesta popolazions e les vel l dir, se emprevalan de la responeta “nesciuna de la trei”, la data de referiment l’é ai 3 de otober del 2021.

Chi che no à l computer e no l’é bon de l durèr l pel domanèr l chestionèr sun papier al Comun olache l stèsc, che dò l cogn dèr de retorn te na soracuerta serèda e zenza inom.

Te chisc dis, demò ti comuns storics de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber (per i ladins: Ciampedel; Cianacei, Mazin, Moena, San Giovanni di Fassa-Sèn Jan e Soraga; per i mochegn: Vlarotz, Garait e Palai en Bersntol, per i zimbres: Lusérn), ge vegnarà consegnà a la families l chestionèr sun papier da man de n rilevator che dò che l’é stat scrit ite l cogn esser dat de retorn serà te na soracuerta e zenza inom.

La informazions che vegn binà sù les vegnarà tratèdes tel respet de la normativa en cont de stravardament del secret statistich e de stravardament di dac personèi. I resultac i vegnarà biné adum te sezions e, donca, no l’é meso de entener a colun soget che i se referesc.

Per inforamzions e assistenza per scriver ite l chestionèr se pel:

  • Chiamèr ite l Numer Vert ISPAT 800 083693, en esser dai 4 de otober ai 20 de dezember, da lunesc a la jebia, da les nef da doman a les cinch da sera e de vender da les nef da doman a la una domesdì.
  • Scriver ite a la direzion de posta eletronica censpermpop.tn@provincia.tn.it
  • Vardèr fora l sit de ISPAT a la direzion www.ispat.provincia.tn.it, te la sezion resservèda a la rilevazion sul numer e sparpagnament teritorièl de la jent che fèsc pèrt de la popolazions de lengaz ladin, mochen e zimber

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini