Lunedì, 13 Settembre 2021 - 19:55 Comunicato 2505

Traduzione in ladino
Orc didatics: ai 13 de otober va fora l termin per portèr dant i projec educatives

L finanziament l’é out a la scoles de prum e secondo livel

L’é 34.800 i Euro che la Provinzia à metù a la leta per engaissèr i projec educatives, de la regnèda de 3 egn, per meter en esser i orc didatics ouc al sparpagnament de la cultura del vert, de l’agricoltura, de la sostegnibilità de l’ambient e de viver a na vida sana. I projec educatives i pel esser porté dant da la scoles primaries e secondaries de prum e secondo livel, tant provinzièles che paritaries tout fora cheles che à jà en esser projec. La domanes de azess al finanziament les cognarà vegnir portèdes dant da la scoles, tras l sistem de interoperabilità PiTre, dant che sie fora ai 13 de otober del 2021, al Servije istruzion – Ofize programazion e organisazion de l’istruzion.
Orto [ foto Cavulli]

Aldò de chel che perveit la Lege provinzièla n. 2 del 2018, la Provinzia de Trent l’à l’encèria de portèr inant e tegnir sù la realisazion di orc didatics, desche lesc per la coltivazion con finalitèdes formatives, tras modalitèdes de aprendiment con laboratories. Col provediment aproà anché, la Jonta provinzièla l’à pervedù n didament finanzièl per la istituzions scolastiches che les metarà en esser na programazion didatica adatèda, luran fora projec educatives spezifics.

La scomenzadiva, en esser jà dal 2018 en cà, l’à engaissà, enscin ades, a meter en esser 84 projec, te autertates sentes de la scoles primaries e secondaries de prum livel. Da chest an però, les podarà portèr dant sie projec educatives ence la scoles secondaries de secondo livel.

La domana de azess al finanziament la cogn esser portèda dant tras l formulèr aposta metù dant da la strutura de competenza, che se pel troèr sul sit www.vivoscuola.it.

 

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini