Mercoledì, 19 Ottobre 2022 - 08:37 Comunicato 3269

Traduzione in ladino
Desgrazies sozedudes sun Marmolèda e te la val de sora, mez milion de euro per la firmes

Chest an, d’istà, te Fascia l é entravegnù doi evenc dalbon grieves. Sot l gran toch de giacia, vegnù ju dal giacé de la Marmolèda ai 3 de messèl, l é mort 11 persones e, aldò de chest event, soraldut la uties da mont à abù dans economics do che l Comun de Cianacei l à descomanà l azes al raion checen. L’egajon sozeduda enveze te la val de sora ai 5 de aost l’à fat de gregn dans tel tegnir di comuns de Sèn Jan, Ciampedel e Mazin. I criteries per la conzescion de contribuc e de resarcimenc a la firmes danejèdes per chesta doi desgrazies i é stac aproé da la Jonta provinzièla, aldò de la proponeta del President Maurizio Fugatti. “L’Aministrazion la vel ge stèr apede a duta la persones danejèdes a cajon de chisc evenc. Cognon arsegurèr n sostegn per envièr via endò l’ativitèdes economiches e de lurier autonom che à abù dans a cajon de chesta desgrazies, soraldut te chest moment senester dal pont de veduda economich” l é chel che à dit l President. La domanes per poder se emprevaler di didamenc provinzièi les cognarà vegnir portèdes dant dai 2 de november del 2022 ai 2 de jené del 2023. L “fon per l sostegn per envièr via endò la ativitèdes economiches e per arjonjer endò la condizions de vita normales do desgrazies” l à n valor de mez milion de euro en dut.
Maltempo in Val di Fassa (smottamenti e colate di fango) [ Archivio Ufficio Stampa PAT]

I criteries e la modalitèdes per la conzescion di contribuc i é stac stabilii a na vida desvaliva per i doi evenc.
L intervent de sostegn l é out a la firmes locales per corir i dans a frabicac e sia pertinenzes, mobilia e èrc, estra che per la sospenscion de l’atività, per l smendrament di vadagnes o per la roba che i à cognù petèr demez.

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini