Mercoledì, 15 Settembre 2021 - 17:32 Comunicato 2534

Traduzione in mòcheno
Der u’vong van schualjor en de earsteschual va Vlarotz

Va de Provinz de òcht en de klea’ner gamoa’schòftn

Pasuach en de earsteschual va Vlarotz, as hòt 31 kinder, van asesor en de lear ont va de Schualsovrintendent Viviana Sbardella en earste to van nai schualjor. Der asesor ont de Schualsovrintendent hom se troffen petn vicepirgermoaster, ont de sai’ gagriast kemmen pet a kanzandl va rua ont hoffnung tsungen van kinder zòmm pet de koordinatoren va de schual va Vlarotz Cristiana Ploner. Der asesor hòt unterstrichen abia bichte as sai’ de kloa’n schualn abia de sèll va Vlarotz, as sai’ a stuck va Trentin. Viviana Sbardella, vour en de kinder vroa za sai’ bider za schual, hòt tsòk as der doi ist an zoach as de schual tuat sa viarn ont tuat sa hearn mòchen abia dahòa’m.
La Scuola Primaria di Fierozzo, plesso dell'Istituto Comprensivo Pergine 1 [ Archivio Scuola Primaria "Fierozzo"]

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini