Martedì, 23 Marzo 2021 - 13:41 Comunicato 674

Traduzione in ladino
Assegn unich: neves en cont de la semplificazion e l smaorament di didamenc

Dezijion de la Jonta en cont de la proponeta de l’assessor Achille Spinelli

L’é stat aproà da la Jonta provinzièla, su proponeta de l’assessor al svilup economich e lurier Achille Spinelli, vèlch una mudazion a l’Endrez de l’Assegn Unich, per la domanes portèdes dant dal 1m de messèl del 2021 ai 30 de jugn del 2022. La neves les à desche obietif prinzipèl la semplificazion di raporc col sentadin, avisa per chel che revèrda la compatibilità de l’Assegn col Didament per i Sentadins, estra che l didament a la families con fies mendres (dajan fora la quota B1 entrìa) e l lurier de la femenes (con n smaorament de la franchigia per i vadagnes abui, sul vadagn total de la familia). Con chest provediment giusta aproà vegn enjignà la condizions per meter en esser la chèrta per la compres. Vegn recordà che per la domanes portèdes dant en referiment ai egn dant resta en esser la normativa da dant.

L’assegn Unich provinzièl l’é, descheche se sà, l strument prinzipèl con chel che la Provinzia autonoma de Trent dèsc didament a la families. L’é en doura dal 2018, e l perveit chesta quotes per obietives desvalives: Quota A, per ge fèr front a situazions de povertà, (didament al vadagn); Quota B1, mantegniment, cura, educazion e istruzion di fies mendres; Quota B3, didament a families con componenc pedimenté zivii, verces e sorc; quota C, didament per i nascimenc. La domana la scomenza de zenza dal 1m de messèl e la fenesc ai 30 de jugn de l’an dò, e la perveit l’elaborazion de la declarazion ICEF de la familia.

Del 2020 l’é stat contà 38.000 families che aea i requisic per amancol na quota de l’Assegn, per na speisa en dut de 73 milions de euro.

Respet a la normativa en doura per l’an 2020, la neves metudes en esser co la deliberazion dai 19 de mèrz del 2021 en referiment a duc i sogec domananc (da no fèr confujion con cheles che revèrda i “Remborsc”, argoment de na dezijion da dant de la Jonta) les é:

  • meter ite la domana per l’Assegn de Nasciment te la domana per l’Assegn Unich, per semplifichèr i adempimenc aministratives e per dèr l met de fèr n soul paament;
  • smaorèr da 4.000,00 euro a 6.000,00 euro la franchigia per l lurier de la femenes, perveduda per l calcol de l’indicator ICEF per poder se emprevaler de la quotes B1 (fies) e B3 (pedimenté) e de la quota C (nasciment);
  • vegn confermà la sospenjion de la quota B1 condizionèda, leèda a la doura de la mensa de scola e al trasport publich da pèrt di fies che va a scola. Donca a la families ge vegnarà paà la quota B per entriech;
  • l’é stat tout demez l smaorament de la quota B1 per la ativitèdes sportives di fies ajache l’é en esser n intervent someant endrezà da pèrt di enc locai e da la Agenzìa per la families, che jirà en doura col 1m de oril.

Per chel che revèrda la cumulabilità col Didament per i Sentadins vegn portà dant vèlch semplificazion:

  • vegn calcolà a na vida automatica na stima del didament per i sentadins da meter en detrazion te la quota A (“didament al vadagn”). L sentadin che ciapa l Didament per i Sentadins o a chel che l ge é stat neà, l pel retifichèr la soma stimèda e agiornèr l smendrament atomatich;
  • donca no l’é più de obligh portèr dant la domana de Didament per i Sentadins e la quota A la vegn data fora zenza che l sentadin mete en esser chisc oblighes;
  • resta en esser l’obligh da pèrt de l’Agenzìa de meter a jir ogne cià de n pez controi aldò di dac touc sù tras l sistem informatif de l’INPS;
  • vegn pervedù la possibilità de paèr na pèrt o dut l’Assegn Unich tel trat de temp de referiment che vegn (1 messèl 2021 – 30 de jugn del 2022).

Vegn pervedù de meter a jir la chèrta per la compres tel trat de temp de referiment, tant per la quota A che per la quotes B1 e B3.

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini